Miljö

För en hållbar utveckling krävs hushållning med resurser och ett kretsloppstänk. Ett aktivt miljöarbete med ständiga förbättringar är därför en självklarhet för oss och en absolut förutsättning för vår långsiktiga överlevnad.

För att skapa ett trovärdigt, effektivt och långsiktigt hållbart miljöarbete har vi valt att bygga upp vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001och kompletterar med miljömärkning för Svanen.

 

Som Svanenmärkt tryckeri måste man visa att man uppfyller ett antal krav som gör att produktionens miljöbelastning tillhör de lägsta. En trycksak som märks med Svanen uppfyller därför högt ställda miljökrav. Kraven handlar i första hand om tryckeriprocessen och om det papper och de kemikalier som används, men även återvinningsbarhet vägs in. Resurserna ska användas på bästa sätt och förorenande och hälsoskadliga kemikalier ska ersättas med bättre alternativ.

 

Fråga oss om våra certifierade produkter.

FSC® (FSC-C013452) är en oberoende, internationell organisation som verkar för utvecklingen av ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk. För att trycksaken ska kunna märkas krävs att tryckeriet kan dokumentera att pappersråvaran härstammar från välskötta, FSC®-certifierade skogar och andra kontrollerade källor. Detta sker genom en särskild spårbarhetscerifiering ”Chain Of Custody”.

 


SS-EN ISO 14001:2004

ISO 14001 är en internationell standard som hjälper företag och organisationer att bygga upp och bedriva ett systematiskt miljöarbete. Standarden ger verktyg som kan användas av alla typer av organisationer för att på ett systematiskt sätt kontrollera sina miljöaspekter och förbättra miljöprestanda. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att bedriva ett effektivt miljöarbete.